Præ-o på Fanø

Kære alle

Som tidligere nævnt bliver der PræO bane og landsmøde på Fanø i St.Bededagsferien. Det foregår lørdag d. 18.
Vi har afventet endelig godkendelse af ansøgningen om skovtilladelse, men den er lige kommet i dag. derfor den sene udmelding om tid og sted.
Mødestedet til PræO-banen er P-pladsen for enden af Mågekolonivej (ved skovlegepladsen.)
Vi starter kl.13.
Hvis vejret tillader det, gennemgår vi banen fælles efter løbet.
Landsmødet bliver afholdt herefter i Henriks sommerhus, Præstemarken 10, Sønder Ho.
Hvis nogen er interesseret i at vi kigger på banelægning, vil der være mulighed for at gøre dette om søndagen.
Vi vil gerne have besked om i kommer senest onsdag d.15.
Hilsen Knud og Vibeke
knud.vogelius(at)gmail.com

Præcisionsorientering 13. april Silkeborg – nu med resultater, banelæggerkommentarer og løsningskort

MØDESTED: P-pladsen ved Skærbækvej 136, (ca. 25O m NØ for Resenbrokrydset)
Starttid mellem kl. 12 og 13. Der startes med tidskontrol med 3 opgaver og derefter en bane med 20 poster på 2,4 km. Kort: 1:5.000, 2,5 m nyrevideret 2019.
Efter man er kommet i mål er der en en TEMPO bane med 3 stationer. der er ca. 200 m fra mål til første station – hele turen er ca. 1400 m inkl. afstanden fra sidste station tilbage til mål.

Hermed resultater for både præ-o og temp-o

PræO Resultater Hårup sande 13-4-19
Resultat TempO 130419

Banelæggerkommentarer for præ-o og løsningskort for temp-o:

Hårup Sande analysis 14-4-19

TempO 130419 alle poster

 

Træningsløb i Silkeborg 23/9 – nu med resultater, kort, fotos og kommentarer fra banelægger

SILKEBORG VESTERSKOV (Ø-DEL)

LØRDAG DEN 23. SEPTEMBER

MØDESTED: VESTERLUNDVEJ, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG

Fra lyskryds på rute 52 ved Virklund, ca. 4 km syd for Silkeborg centrum, kør vest/syd på Virklundvej. Efter 200 m drej til højre ind på Vesterlundvej. Kør ca. 2,5 km til parkeringsstedet (sidste km på grusvej, i sommerhusområdet).

Kort: 1:5.000, 5 m kurver, 2016

Baner:           Elite, 1,7 km, 20 poster

A-bane (ingen falske poster og lidt nemmere), 15 poster

E-bane tidskontrol (3 opgaver) før start. Ingen tidskontrol på A-bane

Afstand:  Tidskontrol og Start tæt ved parkeringsplads. Mål – parkeringsplads 350 m.

De to baner er udelukkende på gode skovveje med hårdt underlag. Velegnet til kørestole, men der er en del moderat stigning på banerne.

VEL MØDT

Clive

Resultater:

Resultater fra PreO i Vesterskov, 23. september 2017

Elite bane, 20 poster + 1 tidskontrol med 3 opgaver

Lars Ole Larsen   16 + 80 sek

Vibeke Vogelius 15 + 26 sek

Mette Voldum Jørgensen    15 + 37 sek

Andreas D Jørgensen        14 + 23 sek

Karoline Schulz  14 + 33 sek

Knud Vogelius     14 + 111 sek

Jørgen Jørgensen   13 + 110 sek

Henning Larsen  13 (ingen tidskontrol tid)

Karin Biering     12 + 18 sek

Tobias Biering    12 + 32 sek

Christian Biering  12 + 94 sek

Preben Munk Eriksen  12 + 169 sek

 A-banen, 15 poster, ingen tidskontrol

Grethe Jørgensen               6

 

Kort (Elitebane)

Elitebane til PræO 230917

Banelæggerkommentarer (Elitebane)

Tidskontrol: Korrekte svar F, A, D. Nødvendigt at læse postdefinitionen ved tredje opgave!

Post 1: C. 5 valgte Z. Man kunne se stien lige foran skærmen, og højden var korrekt, men buske-området bagved skærmen kunne være forvirrende – nu lidt større område end da kortet blev tegnet.

Post 2: E. 10 korrekt. Cirklen var placeret højere end stenen, som lige kunne ses.

Post 3: B. 6 korrekt. Jeg prøvede at placere skærm B på den samme højde som slugten østpå. Måske var den en smule for høj?

Post 4: Z. 7 korrekt, alle andre valgt C. C var rigtig tæt på stien, dvs. alt for lav.

Post 5: B. 6 korrekt, 2 A og 4 C. Cirklen og skærm B var ca. halvvejs mellem skovvejen og hugningen.

Post 6: Z. 4 valgte A. En ”klassisk” Z; sigtepunkt og skærmen var ikke ved en hugning, det var kun en linje af fjernede træer. Hugningen ligger lidt NØ-på. Det kan man konstatere ved at kigge på positionen relativ til de to høje – den ene til SV og den anden til NØ.

Post 7: C. 5 korrekt, 2 A, 3 B og 2 Z. Cirklen og skærm C var i direkte forlængelse af vegetationsgrænsen, som kunne ses fra skovvejen.

Post 8: B. 8 korrekt. Ikke nemt fordi der var ekstra traktorspor i området, men B er på den samme linje som en vegetationsgrænse og skærmene B og C kunne lige ses fra skovvejen SØ for posten.

Post 9: Z. Kun 4 korrekt! Post 9 og 15 var de sværeste på banen. 6 valgte A, som var oppe på vegetationsgrænsen – klart på toppen mens cirklen var en kurve lavere.

Post 10: også Z. 7 korrekt. Skærm D var på en hugnings hjørne, og bagved kunne man se vegetationsgrænsen og slugten – ingen skærm, som var lidt SØ for det korrekte sted.

Post 11: B, 9 korrekt. A var for langt op i slugten (var A-bane post).

Post 12: Z, 11 korrekt. Skærm C var den samme højde som skærm B, og cirklen var den samme højde som skærm A.

Post 13: B, igen 11 korrekt. Klart placeret midt i slugten.

Post 14: C. 3 valgte D, som var i ’hovedslugten’, dvs. halvvejs mellem de to hjælpekurver.

Post 15: Z. Kun 3 korrekt! Skærm B var på den korrekte udløber, men var direkte nord for slugten, mens cirklen var et stykke øst for denne linje.

Post 16: Z med 11 korrekt. Skærmen var en kurve lavere end cirklen.

Post 17: C. 10 korrekt – C var på den samme højde som den lille udløber nordpå, og positionen bekræftes med brug af kompas fra sti-ende vestpå.

Post 18: A. 8 korrekt, 4 valgte Z. Fra sigtepunktet så den for lav ud – men det er meget stejlt terræn lige under stien, og af den grund fik man en fornemmelse af, at skærmen var for lav. Faktisk var skærmen mindre end 10 meter fra stien og ca. 3 meter ned i højde.

Fotos (taget af Knud Vogelius)