Nyt til terminslisten

Terminslisten er idag opdateret. Det har efter rekognoscering  ikke vist sig muligt at lave en bane i nærheden af stævnepladsen for Gudenådysten og desværre heller ikke til Vestjysk 2-dages, så disse to er fjernet fra listen. Der er stadig løse ender og plads til at byde ind med et træningsløb

Træning i Kolding 24/4 flyttes til Silkeborg – nu med resultater

Det bliver i det sydvestligste hjørne af Vesterskoven. Afmærkning på Gjessøvej lige før bakken op mod Gjessø. Der er start mellem kl. 11 og 12. Der bliver en svær bane – og en let bane med instruktion til dem, som ønsker det. Alle er velkomne – der bliver rig lejlighed til at træne sin kurvelæsning på den svære bane.

Elitebanen: 20 poster

1)Maria Krog Schulz,  Ballerup OK              19 point

2) Clive Allen og Lars Ole Larsen, SOK             17 point

Øvrige resultater:

Søren Saxtorph, Ballerup OK  15 point
Jahn Petersen Vestjysk OK      13 point
Henning Larsen                          11point
Jesper Larsen                             15 point
Karin Biering                               16 point
Mette V. Jørgensen                  15 points

Kommentarer til banen:
Kun Jahn tog tidskontrollen (3 opgaver) – tid 115 sek.
Alle havde post 2, 3, 9, 14 og 17 rigtig.

Mange havde problemer med at læse hvilken af de tre skærme, der stod rigtigt på post 1 – 2 valgte A, 3 valgte B og 4 valgte C, som var det rigtige. B-skærmen lå oven for slugten helt oppe ved stien og A-skærmen lå for langt nede. For at løse opgaven var man nødt til både at se på stien og højden nord for posten og udløberen og grøften syd for.

De fleste havde problemer med post 10 – det er svært at bedømme højdeforskelle, når man kigger opad på så store højder som omkring Frederik d.7.s Høj. Jeg indrømmer at posten var et lille stykke fra den helt korrekte placering – den skulle have stået oven i det væltede træ, som den stod ved siden af dvs. ca. 2 m for langt mod vest og max ½ højdemeter for lavt, hvilket ikke er i nærheden af at være en Z post på en afstand af ca. 70 m. Jeg tror, at alle fejlagtigt har tolket hjælpekurven oven over tællekurven som tællekurven, hvad man let kan, hvis man ikke bevæger sig helt op øst for stien i slugten. Herfra kunne man også have brugt den lille udløber mellem sti og hugning til at vurdere hvor tællekurven lå.
Højen over udløberen flader ikke ud på toppen, så den øverste kurvestreg ligger ikke på toppen af højen, det er en ret ”spids” høj, hvilket også får skærmplaceringen til at syne lavere. En par kompaskurser og de to tætheder nedenfor skærmen kunne også have været brugt til at bedømme højden.

B –banen:  13 poster

1)Jørgen Jørgensen og Patricia   13 point

Øvrige resultater

Anette Kokborg                         12 point
Grethe Jørgensen                      9 point
Laura Saxtorph Schulz              12 point
Mogens Hagner                         12 point
(Mogens havde valgt den sidste rigtigt også, men havde klippet i forkert rubrik – i Præ-O ”fanger bordet” når man klipper, der er ikke mulighed for at fortryde eller rette det, hvis man klipper i forkert rubrik)

Kommentar: Dejligt at alle løste de fleste poster rigtigt.

Med venlig hilsen

Vibeke Vogelius

Resultater fra træningsløb i Kobskov – nu med kommentarer til banen

Resultater fra PreO i Kobskov, 10. april 2016

IMG_1776IMG_1781IMG_1788

Elite bane, 20 poster + 2 x tidskontrol

 1. Johanne B 17 + 91 sek
 2. Vibeke V 16 + 20 sek
 3. Mette J 15 + 21 sek
 4. Karin B 14 + 71 sek
 5. Birthe J 14 + 195 sek
 6. Jahn P 12 + 28 sek
 7. Henning L 11 + 86 sek
 8. Tobias B 11 + 148 sek
 9. Jesper L  8 + 81 sek

A-banen, 15 poster + 2 x tidskontrol

Bedste tre var:

 1. Andreas H 13 + 24 sek
 2. Mogens H 11 + 24 sek
 3. Oscar V 11 + 102 sek

Andre:

Patricia L  7

Knud V  7

Nina J  3

Maia J  9

Mira J  10

Anette K  9

Mette V  10

Grethe J 7

Karoline J  10

Karla F – kontrolkort ikke afleveret

IMG_1795IMG_4840

Kobskov PreO, 10. april 2016 – kommentarer

Begge baner var svære, og især A-banen var svær for flere af deltagerne. En stor del af området er desværre ikke velegnet til en A-bane.

Elite bane

Post 1: Z – 1 deltager valgte B. B-skærmen var foran hugning

2: Z – alle korrekt

3: B – 4 valgte C. Cirklen er på samme linje som NV-SØ skovvejen NV for post 3. På denne linje var der også A-bane post D.

4: B – 4 valgte C, som var for høj og for langt væk fra skovvejen

5: B – 3 valgte Z. Man kan bruge kompas fra stisammenløb N for cirklen. Kun en lille slugt!

6: A – 1 person valgte B. Cirklen var på samme linje som den sydlige hugning på den modsatte side af skoven

7: Z – 4 valgte A. Fra andre vinkler kunne man se at skærm A ikke var langt nok tilbage

8: B – 2 valgte A og 1 C. A var på den højeste kurve, som var højere end asfaltvejen. Man kan følge hjælpekurven, som B var placeret på, hele vejen fra skærmen, over skovvejen og tilbage til tunnelen. Kortet er meget nøjagtigt (her, og overalt)

9: Kun 1 korrekt! 7 valgte C og 1 D. Skærm A var på det NØ hul, og man kan bruge kompas for at se, at B er på den rigtige linje fra hullet. C var for lav – kun en smule højere end hullet. For at være sikker, skridt-talte jeg fra vejen til B og fra B til hullet

10: Alle forkert!! 3 valgte A og 6 B. Men hullet er på hjælpekurven. Med 5 m kurver, og da man kan se hvor den højere kurve er, skulle det være klart at hullet er 2 m eller mere under det højeste punkt man kan se. Derfor umuligt at se hullet. Skærm A var ca. 5 m foran hullet

11: Kun 1 korrekt! 5 valgte B og 3 C. Hullet er korrekt tegnet ca. 12 m N for kristtorntræet, og beskrivelsen var ’N-kant’. Skærmen var faktisk kun 5-10 m fra træet. Svær Z!

12: A – 1 person valgte Z

13: C – 6 korrekt, 2 valgte A og 1 B. C var på linjen mellem 2 kristtorntræer (se cirklen på kortet)

14: Z – alle korrekt

15: C – 1 person valgte Z

16: B – 3 valgte D. Cirklen var på den samme kurve som cirklen for post 14 (et sted som kunne ses fra sigtepunktet), og derfor var D for høj

17: Z – 3 valgte B, som var i en bred slugt NV for udløberen.

18: D – 1 valgte Z. Korrekt skærm på samme linje som SØ-kant af SØ-ligste bygning

19: C – 6 korrekt, 2 x B og 1 Z. Den eneste skærm som var højere end kristtorntræet til SØ; kan bekræftes med kompas fra stisammenløb til S

20: A – 7 korrekt, 2 valgte B. Grænsen mellem ’grøn’ og ’hvid’ skov var den N-S bøgetræer-linje. A var lige ind i bøgetræ området

Tidskontrol: D og A, begge udløbere. Flere valgte C som var i en slugt

A-bane

1: A – 11 ud af 12 korrekt

2: D – 9 korrekt, 3 valgte E som var for langt fra stien (se også kommentar på E-bane post 3)

3: B – 3 valgte A og 2 C. Hullet ved siden af A var for lille til at være på kortet, og C var for høj

4: A – 6 valgte B. A var på samme retning som hugningen på den anden side af vejen

5: B – kun 2 forkert

6: A – 11 ud af 12 korrekt – godt gjort!

7: B – kun 2 korrekt! Beskrivelsen er ’høj, N-del’, men skærm A var nord for højen.

8: A – 2 valgte B og 3 valgte C, og 7 var korrekt. En svær post – hullet var langt fra stien! Men kortet viser at der er langt ind til posten

9: A – kun 3 korrekt; det er jeg lidt overrasket over! B var lige nord for det nordlige kristtorntræ. Man kan bruge kompas fra stisammenløbet for at bekræfte at korrekt svar er A

10: C – 4 valgte B. Kun kristtorntræer var på kortet som grønne pletter – det her var det største jeg har set i Kobskov

11: E – kun 4 korrekt (1 valgte A, 3 B, 2 C, 2 D). En svær post for en A-bane, fordi det var nødvendigt at læse kurverne korrekt, men der var ingen andre muligheder i denne del af skoven.

12: D – 11 korrekt!

13: C – 3 valgte A og en D. C var på samme linje som SØ-kant af SØ-ligste bygning (kig på kortet igen!)

14: B – 7 korrekt. Nødvendigt igen at læse kurve – korrekt skærm var højere oppe end stien (læs kurven der går sydpå)

15: A – 8 valgte B. Grænsen mellem ’grøn’ og ’hvid’ skov var den N-S bøgetræer-linje. A var lige ind i bøgetræsområdet

 

Tidskontrol: Svært når det er første gang man bruger kortet! Og området var også svært. Korrekte svar var E (hugning, Ø-kant) og C (slugt).

 

Det var dejligt at se 23 personer i alt på banerne, heraf 8 unge under 18 år

Clive, banelægger

 

 

 

Referat af årsmøde og årsberetning er nu klar

….og ligger til download på fanen referater, som du finder i den sorte bjælke lige herover

Samtidigt er alle indlæg her på siden kategoriseret i hhv. nyheder (som denne), indbydelser og resultater, så det skulle være lettere at finde rundt i gamle indlæg. Kategorien står i bunden af hvert indlæg og hvis man klikker på det, kommer man til alle indlæg i den kategori.

 

Resultater af Præ-O i Lysbro skov/Odden

Elitebane

Post 8 og 9 er trukket ud af resultaterne; post 8 stod på kanten af hullet og burde derfor have været Z, og post 9 stod godt nok i enden af renden, men ikke i centrum af postcirklen, da renden var væsentligt længere i terrænet end på kortet.

Vibeke 17 rigtige, 21 sekunder

Jahn 16 rigtige, 33 sekunder

Johanne 16 rigtige, 80 sekunder

Lars Ole 14 rigtige, 14 sekunder

Mette 14 rigtige, 35 sekunder

Clive 13 rigtige, 17 sekunder

Jesper 12 rigtige, 20 sekunder

Henning 12 rigtige,  35 sekunder

Ulrik 8 rigtige, 29 sekunder

A-bane

Knud  16 rigtige, 24 sekunder

Anette 16 rigtige, 97 sekunder

Nina 16 rigtige, nåede ikke tidskontrol

Maja 14 rigtige, nåede ikke tidskontrol