Præ-o i Lysbro Skov 14/4 2018

Hermed resultater og kommentarer om banen fra Clive

Resultater:

Post 18 er ’void’, og jeg har bestemt at acceptere Z såvel som B på post 2, fordi skærmen var lidt længere væk fra den væltede træ end vist på kortet. Derfor er maks. pointantal 19.

På TempO opgave 2 har jeg accepteret A såvel som Z. Tiderne på TempO er sekunder brugt plus 30 sekunder per fejl.

Tillykke til Søren og Karin (kun 3 fejl på banen) og Vibeke og Mette (kun 4 fejl på banen).

Morten: 10 points/85 sekunder (1TempO fejl)

Herluf: 7/75 (1)

Bjørn: 9/104 (2)

Lars Ole: 12/126 (3)

Preben: 9/114 (2)

Jørgen: 9/58 (0)

Jahn: 9/113 (2)

Knud: 12/119 (2)

Vibeke: 15/33 (0)

Jens Kiilerich: 9/98 (2)

Søren: 16/33 (0)

Karin: 16/63 (1)

Tobias: 13/60 (1)

Christian: 11/70 (1)

Rikke: 12/161 (4)

Mette: 15/84 (1)

Karoline: 12 korrekt ud af 14/72 (1)

Thor: 10 korrekt ud af 14 (ingen TempO)

Lysbro PræO 14-4-18 – analyse

Lysbro Skov, omkring den gamle lergrav, er en af vores mere krævende skove: de fleste huller kan ikke ses fra stierne, og der er mange små detaljer som er for små til at være på kortet. Sigtbarhed er også begrænset pga. de mange små buske. Jeg lavede en svær bane, og tillykke til Søren, kun 3 fejl på banen og 33 sekunder uden fejl på TempO stationen.

Banen

Post 1: B, 13 korrekt, 4 x A og 1 x Z. Eneste måde at være sikker er at bruge kompas fra sti-ende tæt ved sigtepunktet.

Post 2: B eller Z (se notat på resultatlisten), 12 korrekt, 6 x A. Udløberen er lige NØ for et væltet træ, som er på kortet og som kunne ses fra sigtepunktet.

Post 3: C, 9 korrekt, 1 x A, 4 x B, 4 x Z. A var på Ø-kant af hullet; lavningen kunne ses til højre. B var N for linjen mellem hul og lavning.

Post 4: E, 13 korrekt, 3 x D, 2 x Z. Kan bekræftes med brug af kompas mellem lavning, nemt at gøre fra skovvejen.

Post 5: Z, 11 korrekt, 7 x A. Skærm A var N for de 2 lavninger – for langt væk fra stien og tæt ved slugten hvor skærm B var.

Post 6: Z, 3 korrekt, 1 x A, 1 x B, 13 x C. Denne post var måske lidt for svær, fordi man ikke kan se lavningen fra stien. Men – postbeskrivelsen var lavning, Ø-kant, og der var ingen lavning på terrænet som kunne ses V for skærmen!

Post 7: Z, 15 korrekt, 3 x B. Skærm var på S-siden af punkthøjen, beskrivelsen var N-siden.

Post 8: Z, 6 korrekt, 11 x A, 1 x B. Korrekt sted er mellem punkthøje til højre. Det er fordi punkthøjen S for skærmen er for lille til at være på kortet – under 1 m. På kortet kan man se at det korrekte sted er N for sti-linjen hvor sigtepunktet er.

Post 9: C, 9 korrekt, 1 x A, 5 x B, 3 x Z. Nødvendigt at kigge på alle detaljer i området og prøv at identificere de forskellige render, lavninger og høje. Derfra kan man bestemme at C er korrekt.

Post 10: A, 13 korrekt, 1 x B, 4 x Z. Man kan identificere den N-S rende, og skærm A var bagved.

Post 11: A, 16 korrekt, 1 x B, 1 x Z.

Post 12: D, 17 korrekt, 1 x Z.

Post 13: Z, 9 korrekt, 4 x A, 4 x B, 1 x C. Skærm A var på NØ-side af det sydlige hul, NV for den SV-ende af den samme grøft som D var i.

Post 14: Z, 5 korrekt, 13 x A. Den vestligste lavning kan ses fra stien, med brug af en lille rende som ikke er på kortet. Skærmen var NV for denne lavning, på kanten af cirklen. Man kunne også bruge kompas mellem lavningen for at bekræfte at skærmen var langt til venstre for den korrekte linje.

Post 15: B, 9 korrekt, 3 x A, 4 x Z. B var korrekt placeret på den S-del af højen.

Post 16: Z, 5 x A, 3 x B. Skærm A var ikke på et sted N for højen, og var for lav.

Post 17: A, 12 korrekt, 2 x Z.

Post 18: void – skærm var for tæt på det korrekte sted (foden af muren).

Post 19: B, 11 korrekt, 2 x A, 1 x Z. Brug kompas fra grøft-ende ved stien, plus kun skærm B var direkte V for muren.

Post 20: A, 9 korrekt, 3 x B, 2 x Z. Svært at se mellem buskene. Meget nemmere at løse fra parkeringsområde!

TempO stationen

Opgave 1: 11 korrekt, 6 valgte C

2: 15 korrekt, 2 x B

3: 16 korrekt, 1 x Z

4: 14 korrekt, 3 x Z

5: 5 korrekt, 12 x E. E var på skrænten, ca. 10 m fra udløberen.

Tak for jeres deltagelse!

Clive