Nyt til terminslisten

Terminslisten er idag opdateret. Det har efter rekognoscering  ikke vist sig muligt at lave en bane i nærheden af stævnepladsen for Gudenådysten og desværre heller ikke til Vestjysk 2-dages, så disse to er fjernet fra listen. Der er stadig løse ender og plads til at byde ind med et træningsløb

Skriv et svar