Resultater fra træningsløb i Kobskov – nu med kommentarer til banen

Resultater fra PreO i Kobskov, 10. april 2016

IMG_1776IMG_1781IMG_1788

Elite bane, 20 poster + 2 x tidskontrol

 1. Johanne B 17 + 91 sek
 2. Vibeke V 16 + 20 sek
 3. Mette J 15 + 21 sek
 4. Karin B 14 + 71 sek
 5. Birthe J 14 + 195 sek
 6. Jahn P 12 + 28 sek
 7. Henning L 11 + 86 sek
 8. Tobias B 11 + 148 sek
 9. Jesper L  8 + 81 sek

A-banen, 15 poster + 2 x tidskontrol

Bedste tre var:

 1. Andreas H 13 + 24 sek
 2. Mogens H 11 + 24 sek
 3. Oscar V 11 + 102 sek

Andre:

Patricia L  7

Knud V  7

Nina J  3

Maia J  9

Mira J  10

Anette K  9

Mette V  10

Grethe J 7

Karoline J  10

Karla F – kontrolkort ikke afleveret

IMG_1795IMG_4840

Kobskov PreO, 10. april 2016 – kommentarer

Begge baner var svære, og især A-banen var svær for flere af deltagerne. En stor del af området er desværre ikke velegnet til en A-bane.

Elite bane

Post 1: Z – 1 deltager valgte B. B-skærmen var foran hugning

2: Z – alle korrekt

3: B – 4 valgte C. Cirklen er på samme linje som NV-SØ skovvejen NV for post 3. På denne linje var der også A-bane post D.

4: B – 4 valgte C, som var for høj og for langt væk fra skovvejen

5: B – 3 valgte Z. Man kan bruge kompas fra stisammenløb N for cirklen. Kun en lille slugt!

6: A – 1 person valgte B. Cirklen var på samme linje som den sydlige hugning på den modsatte side af skoven

7: Z – 4 valgte A. Fra andre vinkler kunne man se at skærm A ikke var langt nok tilbage

8: B – 2 valgte A og 1 C. A var på den højeste kurve, som var højere end asfaltvejen. Man kan følge hjælpekurven, som B var placeret på, hele vejen fra skærmen, over skovvejen og tilbage til tunnelen. Kortet er meget nøjagtigt (her, og overalt)

9: Kun 1 korrekt! 7 valgte C og 1 D. Skærm A var på det NØ hul, og man kan bruge kompas for at se, at B er på den rigtige linje fra hullet. C var for lav – kun en smule højere end hullet. For at være sikker, skridt-talte jeg fra vejen til B og fra B til hullet

10: Alle forkert!! 3 valgte A og 6 B. Men hullet er på hjælpekurven. Med 5 m kurver, og da man kan se hvor den højere kurve er, skulle det være klart at hullet er 2 m eller mere under det højeste punkt man kan se. Derfor umuligt at se hullet. Skærm A var ca. 5 m foran hullet

11: Kun 1 korrekt! 5 valgte B og 3 C. Hullet er korrekt tegnet ca. 12 m N for kristtorntræet, og beskrivelsen var ’N-kant’. Skærmen var faktisk kun 5-10 m fra træet. Svær Z!

12: A – 1 person valgte Z

13: C – 6 korrekt, 2 valgte A og 1 B. C var på linjen mellem 2 kristtorntræer (se cirklen på kortet)

14: Z – alle korrekt

15: C – 1 person valgte Z

16: B – 3 valgte D. Cirklen var på den samme kurve som cirklen for post 14 (et sted som kunne ses fra sigtepunktet), og derfor var D for høj

17: Z – 3 valgte B, som var i en bred slugt NV for udløberen.

18: D – 1 valgte Z. Korrekt skærm på samme linje som SØ-kant af SØ-ligste bygning

19: C – 6 korrekt, 2 x B og 1 Z. Den eneste skærm som var højere end kristtorntræet til SØ; kan bekræftes med kompas fra stisammenløb til S

20: A – 7 korrekt, 2 valgte B. Grænsen mellem ’grøn’ og ’hvid’ skov var den N-S bøgetræer-linje. A var lige ind i bøgetræ området

Tidskontrol: D og A, begge udløbere. Flere valgte C som var i en slugt

A-bane

1: A – 11 ud af 12 korrekt

2: D – 9 korrekt, 3 valgte E som var for langt fra stien (se også kommentar på E-bane post 3)

3: B – 3 valgte A og 2 C. Hullet ved siden af A var for lille til at være på kortet, og C var for høj

4: A – 6 valgte B. A var på samme retning som hugningen på den anden side af vejen

5: B – kun 2 forkert

6: A – 11 ud af 12 korrekt – godt gjort!

7: B – kun 2 korrekt! Beskrivelsen er ’høj, N-del’, men skærm A var nord for højen.

8: A – 2 valgte B og 3 valgte C, og 7 var korrekt. En svær post – hullet var langt fra stien! Men kortet viser at der er langt ind til posten

9: A – kun 3 korrekt; det er jeg lidt overrasket over! B var lige nord for det nordlige kristtorntræ. Man kan bruge kompas fra stisammenløbet for at bekræfte at korrekt svar er A

10: C – 4 valgte B. Kun kristtorntræer var på kortet som grønne pletter – det her var det største jeg har set i Kobskov

11: E – kun 4 korrekt (1 valgte A, 3 B, 2 C, 2 D). En svær post for en A-bane, fordi det var nødvendigt at læse kurverne korrekt, men der var ingen andre muligheder i denne del af skoven.

12: D – 11 korrekt!

13: C – 3 valgte A og en D. C var på samme linje som SØ-kant af SØ-ligste bygning (kig på kortet igen!)

14: B – 7 korrekt. Nødvendigt igen at læse kurve – korrekt skærm var højere oppe end stien (læs kurven der går sydpå)

15: A – 8 valgte B. Grænsen mellem ’grøn’ og ’hvid’ skov var den N-S bøgetræer-linje. A var lige ind i bøgetræsområdet

 

Tidskontrol: Svært når det er første gang man bruger kortet! Og området var også svært. Korrekte svar var E (hugning, Ø-kant) og C (slugt).

 

Det var dejligt at se 23 personer i alt på banerne, heraf 8 unge under 18 år

Clive, banelægger

 

 

 

Skriv et svar