Træning i Kolding 24/4 flyttes til Silkeborg – nu med resultater

Det bliver i det sydvestligste hjørne af Vesterskoven. Afmærkning på Gjessøvej lige før bakken op mod Gjessø. Der er start mellem kl. 11 og 12. Der bliver en svær bane – og en let bane med instruktion til dem, som ønsker det. Alle er velkomne – der bliver rig lejlighed til at træne sin kurvelæsning på den svære bane.

Elitebanen: 20 poster

1)Maria Krog Schulz,  Ballerup OK              19 point

2) Clive Allen og Lars Ole Larsen, SOK             17 point

Øvrige resultater:

Søren Saxtorph, Ballerup OK  15 point
Jahn Petersen Vestjysk OK      13 point
Henning Larsen                          11point
Jesper Larsen                             15 point
Karin Biering                               16 point
Mette V. Jørgensen                  15 points

Kommentarer til banen:
Kun Jahn tog tidskontrollen (3 opgaver) – tid 115 sek.
Alle havde post 2, 3, 9, 14 og 17 rigtig.

Mange havde problemer med at læse hvilken af de tre skærme, der stod rigtigt på post 1 – 2 valgte A, 3 valgte B og 4 valgte C, som var det rigtige. B-skærmen lå oven for slugten helt oppe ved stien og A-skærmen lå for langt nede. For at løse opgaven var man nødt til både at se på stien og højden nord for posten og udløberen og grøften syd for.

De fleste havde problemer med post 10 – det er svært at bedømme højdeforskelle, når man kigger opad på så store højder som omkring Frederik d.7.s Høj. Jeg indrømmer at posten var et lille stykke fra den helt korrekte placering – den skulle have stået oven i det væltede træ, som den stod ved siden af dvs. ca. 2 m for langt mod vest og max ½ højdemeter for lavt, hvilket ikke er i nærheden af at være en Z post på en afstand af ca. 70 m. Jeg tror, at alle fejlagtigt har tolket hjælpekurven oven over tællekurven som tællekurven, hvad man let kan, hvis man ikke bevæger sig helt op øst for stien i slugten. Herfra kunne man også have brugt den lille udløber mellem sti og hugning til at vurdere hvor tællekurven lå.
Højen over udløberen flader ikke ud på toppen, så den øverste kurvestreg ligger ikke på toppen af højen, det er en ret ”spids” høj, hvilket også får skærmplaceringen til at syne lavere. En par kompaskurser og de to tætheder nedenfor skærmen kunne også have været brugt til at bedømme højden.

B –banen:  13 poster

1)Jørgen Jørgensen og Patricia   13 point

Øvrige resultater

Anette Kokborg                         12 point
Grethe Jørgensen                      9 point
Laura Saxtorph Schulz              12 point
Mogens Hagner                         12 point
(Mogens havde valgt den sidste rigtigt også, men havde klippet i forkert rubrik – i Præ-O ”fanger bordet” når man klipper, der er ikke mulighed for at fortryde eller rette det, hvis man klipper i forkert rubrik)

Kommentar: Dejligt at alle løste de fleste poster rigtigt.

Med venlig hilsen

Vibeke Vogelius

Skriv et svar