Kontrolkortet/klippekortet

Deltageren klipper med deres egen klippetang i et specielt kontrolkort i den korrekte rubrik.

Det tomme felt eller Z-feltet bruges ved elitebaner, hvor der kan være poster, hvor ingen af posterne står korrekt placeret.

På banen er der én eller flere poster, hvor deltagerne på tid afgør, hvilken post der er korrekt placeret, således er det ved pointlighed tiden herfra, der er afgørende for placeringen. Disse poster kaldes tidskontroller.

Kontrolkort A-E +Z