Tidskontrollen

Ud over posterne som er indtegnet på kortet, kan der være indlagt en eller flere tidskontrol-poster. Ved en tidskontrol bruger man ikke sit eget kort, men får udleveret et kortudsnit med postcirkel og postbeskrivelse. Man får udpeget skærmenes placering i terrænet (fra 2-6 stk.), herefter får man udleveret kortet retvendt med postbeskrivelsen, og postmandskabet starter tidtagningen. Når man har svaret eller udpeget hvilken post man mener er den rigtige, stopper kontrollanten uret igen (man skal svarer indenfor 60 sek.). Er svaret korrekt bliver man noteret for den tid man har brugt. Er svaret forkert bliver der lagt straftid (som regel 60 sek.) til den brugte tid.

Tidskontrollerne og detaljerne omkring den er ikke synlige på løbskortet.
Stoplinie er markeret.
På tidskontrollen udleveres ét kort pr. opgave med indtegnet post og postbeskrivelse med IOF symboler.
Kortet udleveres samtidig med tidtagningen starter.
Tidtagning slutter ved løberens beslutning enten a-b-c-d-e eller f.
Ved TEMPO metode udleveres alle opgaver samtidig og tiden stoppes når alle opgaver er løst.
Tidskontrollerne vil som regel være inden starten på banen eller efter mål.
Hvis tidskontrollen er undervejs på banen regnes den tid der går med at vente på at tage tidskontrollen ikke med i banens maximumtid