Om præcisionsorientering

Ved starten (markeret med en trekant på kortet) får man udleveret et kort hvorpå posterne er indtegnet (cirklerne). Sammen med kortet får man også et klippekort, samt en postbeskrivelse.Nu skal man rundt til hver enkelt post i den rigtige rækkefølge. Man skal selv vælge ruten hen til hver enkelt post. Når man kommer til posten er der inde i terrænet placeret fra 1-5 postskærme, alt efter banens sværhedsgrad. Skærmene benævnes A-B-C-D-E fra venstre mod højre. Nu skal man så udpege den skærm, der er placeret rigtigt, ved hjælp af kortet og postbeskrivelsen. Når man har truffet sit valg, markerer man det på klippekortet i feltet der passer med postnummer og bogstav.

Ud over posterne som er indtegnet på kortet, kan der være indlagt op til to tidskontroller. Ved en tidskontrol får man først lov at se kortet når tidtagningen starter. Skærmenes (2 – 6 stk) placering i terrænet udpeges af postmandskabet, og man får man udleveret kortet retvendt med postbeskrivelsen. Nu starter kontrollanten stopuret. Når man har svaret hvilken post man mener er den rigtige, stopper kontrollanten uret igen (man skal svarer indenfor 60 sek.). Er svaret korrekt bliver man noteret for den tid man har brugt. Er svaret forkert bliver der lagt 60 sek. til den brugte tid.

Når man kommer i mål, bliver antallet af rigtige poster talt sammen. Tiden/tiderne fra tidskontrollen bliver udregnet, og den der har flest rigtige, samt brugt mindst tid ved tidskontrollerne har vundet.

Det betyder ikke noget hvor lang tid man er om at gennemfører banen. Der vil dog være en max tid, som banen skal være gennemført på.

Deltageren må have en hjælper med rundt. Det kan jo være der er behov for hjælp, til at komme rundt m.v. Hjælperen må ikke på nogen måde, være med i beslutningen om vejvalg eller skærmvalg. Skulle dette ske vil man blive diskvalificeret.

Internationalt benævnes PRÆ-O – Trail-O.