DM (uofficielt) i Trail-O – nu med resultater, kort og banelæggerkommentarer

Silkeborg Orienteringsklub inviterer til uofficielt DM 2/11 2019

Indbydelse (dansk)

Invitation (english)

Instruktion

Der er detaljerede resultater med stempelsammensætning på preoresultat.se.

Løsningskort og løbskort:

DM solutions
DM Elite
DM Standard

Banelæggerens kommentarer, Elite bane

18 deltagere

En svær bane – som den skal være, når den er en DM-bane! Jeg håber I nød oplevelsen, selvom der kom regnvejr.

Post 1: A korrekt (6), 11 B, 1 C. Nødvendigt at identificere de to hugninger. Der var diffus skov/åben terræn hvor skærm C var placeret, som var alt for tæt ved sti/skovvej øst for starten.

Post 2: A korrekt (12), 4 B, 2 Z. Fra sigtepunktet kunne man se at A var tæt på en ’linje’ (hugningen) med tættere skov bagved. Centrum af cirklen er kun 1 mm (3 dobbelttrin) fra hugningen.

Post 3: Z korrekt (5), 13 D. Jo, skærm D er i den korrekte slugt – men kun 4 dobbelttrin ind fra hugningen, i stedet for 12 (4 mm) som cirklen er på kortet. Denne forkerte distance kan klart ses, når man kigger langs hugningen fra et sted lidt øst for sigtepunktet.

Post 4: B korrekt (7), 7 A, 4 Z. Cirklen (og skærm B) var på præcis den samme højde som slugten SV-på (skærm C). Derfor ikke A. Korrekt placering af B kunne tjekkes med brug af kompas fra hugning/skovvej lige V for sigtepunktet.

Post 5: D korrekt (15), 3 Z. Punkthøjen NV for skærm D var lidt svær at identificere som en punkthøj, set fra sigtepunktet, men var klar nok fra andre vinkler og var det højeste punkt deromkring. Afstanden mellem punkthøjen og skærm D var korrekt, og D var på den samme højde som skærm E (slugt).

Post 6: B korrekt (7), 9 C, 2 Z. Vinkel fra punkthøjen var afgørende: 70°.

Post 7: Z korrekt (9), 9 A. Cirklen er på den stejleste del af udløberen, kun en smule højere end punkthøjen. Skærmen var højere, hvor udløberen bliver mindre stejl.

Post 8: Z korrekt (12), 6 A. Post-definition var ’høj, sydlige del’, men skærmen var på ’høj, sydlige fod’.

Post 9: B korrekt (9), 5 C, 4 Z. Ved også at kigge fra vest (fra skovvejen) kunne man på en rimelig klar måde se, hvor skærmene var placeret.

Post 10: C korrekt (14), 1 B, 3 Z. Cirklen var placeret på linje med det væltede træ vist på kortet og tydelig i terrænet.

Post 11: C korrekt (11), 4 B, 2 D, 1 Z. Ved at gå frem og tilbage, og overveje distancerne, kunne man identificere de forskellige kurver i området. Skærm B var lige uden for hjælpekurven.

Post 12: Z korrekt (1), 17 C. Tillykke, Ulrik!! Måske var denne post lidt for svær … Fra sigtepunktet så det ud som om C var korrekt, men set øst-fra kunne man (efter min mening) klart nok se, at C ikke var mellem punkthøjen og højen, og yderligere var tættere på højen end på punkthøjen. Begge punkthøje havde skærme på (A og B).

Post 13: A korrekt (13), 5 Z. Bestemmes ved at læse den brede udløber V for skærmen, og at vurdere distancen. Der var lidt flere grene på jorden i området end vist på kortet.

Post 14: Z korrekt(11), 5 C, 2 D. C var ikke oppe i slugten, men lige N for udløberen (skærm D).

Post 15: Z korrekt (13), 5 B. Udløberen, hvor cirklen er, kan ikke ses fra sigtepunktet pga. buske og undervegetation. B var ’punkthøj, SØ side’.

Post 16: C korrekt (15) 1 B, 2 Z. Punkthøjen kan ses, og derfor er udløberen lige til højre, set fra sigtepunktet.

Post 17: B korrekt (6), 12 D. Måske var B en smule for lav. Men D var bestemt for høj, og uden for det tættere skovområde. Desværre er den tættere skov ikke tegnet helt korrekt mellem B og sigtepunktet, og der er også flere ekstra pletter af tæt skov. Måske skulle jeg have erstattet denne post med en på et andet sted …

Post 18: Z korrekt (8), 10 B. Cirklen er på kurven, skærm B var på hjælpekurven lavere nede. Følg kurven med cirklen på – den kommer helt op til stien; B var langt lavere.

Post 19: B korrekt (11), 6 C, 1 Z. Cirklen er placeret mellem de to udløbere. Skærm C var lavere i slugten (korrekt for Standard bane).

Post 20: C korrekt (16), 2 B. C kan bekræftes ved brug af kompas fra sti-sammenhængen.

Post 21: A korrekt (16), 1 B, 1 Z. Man kan identificere punkthøjen, halvvejs mellem hjælpekurve-høj tæt ved stien og udløber mod NØ (skærm B).

Post 22: B korrekt (14), 3 A, 1 C. Cirklen er halvvejs mellem hugningerne 1 og 2 NØ for vegetationsgrænsen, i skoven bagved diget – her var skærm B. A var tæt ved hugning nr. 2. Alternativt kan man skridttælle tilbage fra vegetationsgrænsen.

Standard bane

5 deltagere

Post 1: Den korrekte skærm var direkte over for den østlige hugning, på den anden side af skovvejen (se cirklens position på kortet).

Post 2: Skærm C var den korrekte højde og på stien, B var for høj.

Poster 4 og 5: Se kommentarer på E-bane poster 5 og 6.

Post 6: Svar A kunne bekræftes ved at kigge fra skovvejen vest for skærm A – den gennemløbelige skov mellem de to grønne pletter kunne klart ses.

Post 7: Skærm C var for høj.

Post 8: Skærm B var på udløberen, uden for hjælpekurve-cirklen.

Post 9: der var skærme på begge punkthøje – skærme A og B.

Post 12: Skærm B var for langt bagved, og A var i slugten.

Post 14: Se E-bane post 20.

Post 15: Cirklen var på diget, placeret som en forlængelse af hugning nr. 1 NØ for vegetationsgrænse, i skoven bagved diget. Her var skærm C; B var mellem hugningerne 1 og 2.

 

Tillykke til alle medalje- og pristagerne!

Evt. kommentarer til mig på j.clive.allen@gmail.com.

Præcisionsorientering 13. april Silkeborg – nu med resultater, banelæggerkommentarer og løsningskort

MØDESTED: P-pladsen ved Skærbækvej 136, (ca. 25O m NØ for Resenbrokrydset)
Starttid mellem kl. 12 og 13. Der startes med tidskontrol med 3 opgaver og derefter en bane med 20 poster på 2,4 km. Kort: 1:5.000, 2,5 m nyrevideret 2019.
Efter man er kommet i mål er der en en TEMPO bane med 3 stationer. der er ca. 200 m fra mål til første station – hele turen er ca. 1400 m inkl. afstanden fra sidste station tilbage til mål.

Hermed resultater for både præ-o og temp-o

PræO Resultater Hårup sande 13-4-19
Resultat TempO 130419

Banelæggerkommentarer for præ-o og løsningskort for temp-o:

Hårup Sande analysis 14-4-19

TempO 130419 alle poster

 

Præ-o i Lysbro Skov 14/4 2018

Hermed resultater og kommentarer om banen fra Clive

Resultater:

Post 18 er ’void’, og jeg har bestemt at acceptere Z såvel som B på post 2, fordi skærmen var lidt længere væk fra den væltede træ end vist på kortet. Derfor er maks. pointantal 19.

På TempO opgave 2 har jeg accepteret A såvel som Z. Tiderne på TempO er sekunder brugt plus 30 sekunder per fejl.

Tillykke til Søren og Karin (kun 3 fejl på banen) og Vibeke og Mette (kun 4 fejl på banen).

Morten: 10 points/85 sekunder (1TempO fejl)

Herluf: 7/75 (1)

Bjørn: 9/104 (2)

Lars Ole: 12/126 (3)

Preben: 9/114 (2)

Jørgen: 9/58 (0)

Jahn: 9/113 (2)

Knud: 12/119 (2)

Vibeke: 15/33 (0)

Jens Kiilerich: 9/98 (2)

Søren: 16/33 (0)

Karin: 16/63 (1)

Tobias: 13/60 (1)

Christian: 11/70 (1)

Rikke: 12/161 (4)

Mette: 15/84 (1)

Karoline: 12 korrekt ud af 14/72 (1)

Thor: 10 korrekt ud af 14 (ingen TempO)

Lysbro PræO 14-4-18 – analyse

Lysbro Skov, omkring den gamle lergrav, er en af vores mere krævende skove: de fleste huller kan ikke ses fra stierne, og der er mange små detaljer som er for små til at være på kortet. Sigtbarhed er også begrænset pga. de mange små buske. Jeg lavede en svær bane, og tillykke til Søren, kun 3 fejl på banen og 33 sekunder uden fejl på TempO stationen.

Banen

Post 1: B, 13 korrekt, 4 x A og 1 x Z. Eneste måde at være sikker er at bruge kompas fra sti-ende tæt ved sigtepunktet.

Post 2: B eller Z (se notat på resultatlisten), 12 korrekt, 6 x A. Udløberen er lige NØ for et væltet træ, som er på kortet og som kunne ses fra sigtepunktet.

Post 3: C, 9 korrekt, 1 x A, 4 x B, 4 x Z. A var på Ø-kant af hullet; lavningen kunne ses til højre. B var N for linjen mellem hul og lavning.

Post 4: E, 13 korrekt, 3 x D, 2 x Z. Kan bekræftes med brug af kompas mellem lavning, nemt at gøre fra skovvejen.

Post 5: Z, 11 korrekt, 7 x A. Skærm A var N for de 2 lavninger – for langt væk fra stien og tæt ved slugten hvor skærm B var.

Post 6: Z, 3 korrekt, 1 x A, 1 x B, 13 x C. Denne post var måske lidt for svær, fordi man ikke kan se lavningen fra stien. Men – postbeskrivelsen var lavning, Ø-kant, og der var ingen lavning på terrænet som kunne ses V for skærmen!

Post 7: Z, 15 korrekt, 3 x B. Skærm var på S-siden af punkthøjen, beskrivelsen var N-siden.

Post 8: Z, 6 korrekt, 11 x A, 1 x B. Korrekt sted er mellem punkthøje til højre. Det er fordi punkthøjen S for skærmen er for lille til at være på kortet – under 1 m. På kortet kan man se at det korrekte sted er N for sti-linjen hvor sigtepunktet er.

Post 9: C, 9 korrekt, 1 x A, 5 x B, 3 x Z. Nødvendigt at kigge på alle detaljer i området og prøv at identificere de forskellige render, lavninger og høje. Derfra kan man bestemme at C er korrekt.

Post 10: A, 13 korrekt, 1 x B, 4 x Z. Man kan identificere den N-S rende, og skærm A var bagved.

Post 11: A, 16 korrekt, 1 x B, 1 x Z.

Post 12: D, 17 korrekt, 1 x Z.

Post 13: Z, 9 korrekt, 4 x A, 4 x B, 1 x C. Skærm A var på NØ-side af det sydlige hul, NV for den SV-ende af den samme grøft som D var i.

Post 14: Z, 5 korrekt, 13 x A. Den vestligste lavning kan ses fra stien, med brug af en lille rende som ikke er på kortet. Skærmen var NV for denne lavning, på kanten af cirklen. Man kunne også bruge kompas mellem lavningen for at bekræfte at skærmen var langt til venstre for den korrekte linje.

Post 15: B, 9 korrekt, 3 x A, 4 x Z. B var korrekt placeret på den S-del af højen.

Post 16: Z, 5 x A, 3 x B. Skærm A var ikke på et sted N for højen, og var for lav.

Post 17: A, 12 korrekt, 2 x Z.

Post 18: void – skærm var for tæt på det korrekte sted (foden af muren).

Post 19: B, 11 korrekt, 2 x A, 1 x Z. Brug kompas fra grøft-ende ved stien, plus kun skærm B var direkte V for muren.

Post 20: A, 9 korrekt, 3 x B, 2 x Z. Svært at se mellem buskene. Meget nemmere at løse fra parkeringsområde!

TempO stationen

Opgave 1: 11 korrekt, 6 valgte C

2: 15 korrekt, 2 x B

3: 16 korrekt, 1 x Z

4: 14 korrekt, 3 x Z

5: 5 korrekt, 12 x E. E var på skrænten, ca. 10 m fra udløberen.

Tak for jeres deltagelse!

Clive