Præ-o i Silkeborg 1.-2.maj – nu med resultater og kommentarer

I weekenden 1.-2. maj arrangerer Clive og Karin (Silkeborg OK) hvert sit løb i Silkeborg Vesterskov. Se indbydelsen og instruktion herunder:

Vesterskov flyer for 1- og 2-5-21 vs 3 11-4-21

 

Instruktion (OBS der er to sider, du kan bladre i bunden):

Kan også downloades her: instruktion

INSTRUKTION Vesterskov

Resultater, fra lørdag 1. maj

 1. Tobias Biering                                         17 rigtige ,19 sekunder
 2. Vibeke Vogelius                                      17 rigtige, 20 sekunder
 3. Søren Saxtorph                                       17 rigtige, 22+60 sekunder
 4. Johanne Biering                                      17 rigtige, 30+60 sekunder
 5. Anette Pind                                             16 rigtige, 48 sekunder
 6. Maria Krogh Schultz                                15 rigtige, 20+60 sekunder
 7. Andreas Duc Jørgensen                          15 rigtige, 26+60 sekunder
 8. Karoline Saxtorph Schultz                       14 rigtige, 64+60 sekunder
 9. Knud Vogelius                                         12 rigtige 67+60 sekunder
 10. Henning Larsen                                       12 rigtige 62+180 sekunder
 11. Herluf Jensen                                          11 rigtige 42+60 sekunder

Reviderede resultater, søndag 2. maj

E-bane

Jeg har igen vurderet E-bane poster 3 & 6, og jeg har bestemt at fjerne begge poster fra resultatlisten. Kun 3 deltager får ændringer. Forklaring findes i kommentarerne.

 1. Tobias Biering 19 pts. + 10 sek.
 2. Johanne Biering 19 + 13
 3. Maria Krogh Schulz 18 + 82
 4. Vibeke Vogelius 17 + 21
 5. Andreas Duc Jørgensen 17 + 76
 6. Karin Biering 15 + 14
 7. Knud Vogelius 15 + 36
 8. Karoline Saxtorph Schulz 14 + 36
 9. Lars Ole Larsen 13 + 18
 10. Christian Biering 13 + 106
 11. Henning Larsen 12 + 164
 12. Anette Pind 12 + 207
 13. Søren Saxtorph 11 + 16
 14. Ulrik Mathiasen 11 + 162
 15. Herluf Jensen 10 + 149

A-bane

Svaret på A3 var B, ikke A. Derfor har alle deltagere et pt. mere.

 1. Lars Ozol 12
 2. Jørgen Münster-Swendsen 10
 3. Anette Ozol 9

Kommentarer til PræO søndag 2. maj 2021

E-bane

Jeg har besluttet at fjerne E3 og E6 (begge Z) fra resultatlisten.

E3: Planen var at I skulle løse opgaven ved kurvelæsning. Skærmen var placeret ca. 10 m SV for centrum af cirklen, og var NV for den stejle udløber mens cirklen var NV for en svag slugt. Men for at sikre at opgaven var helt fair, skulle jeg have placeret B-skærmen 2-3 meter længere SV-på, dvs. tæt på den stejleste del af udløberen. Desuden havde Søren en stor ulempe: de stående kunne se skærmene fra skovvejen (på vej til post 4), men Søren i sin kørestol kunne ikke.

E6: Skærm E var ca. 2 meter højere end skærm B (slugt); på kortet var E-cirklen den samme højde som slugten. Men efter at have analyseret kurverne igen kan jeg se at det korrekte svar faktisk var E: E-skærmen var kun en smule for høj, mens B-skærmen var 1-2 m for lav. Svært at planlægge sådan en opgave med 5 m kurver!

Andre poster:

 1. 11 korrekte (D), 2 C, 2 Z. Bedst set fra startstedet, hvorfra slugten med hugningen var mest synlig.
 2. 9 korrekte (Z), 6 B. Skærm B var på stien SØ for hugnings-enden.
 3. Fjernet
 4. 14 korrekte (A), 1 Z.
 5. Alle korrekte!
 6. Fjernet
 7. 9 korrekte (A), 1 B, 5 Z. Beskrivelsen var ’slugt – lavere del’; på kortet og i skoven var skærm A kun lidt længere væk fra sigtepunktet end skærm B (hugnings-ende).
 8. 13 korrekte (B), 1 C, 1 Z. C var for tæt på skovvejen.
 9. 10 korrekte (Z), 5 A. Man kunne se lys bagved skærmen, derfor var skærmen på enden af den N-S hugning lidt Ø for cirklen.
 10. 11 korrekte (Z), 4 B. Skærmene var på det forkerte sted; lysningen starter 10-15 m V-på.
 11. 10 korrekte (B), 1 A, 4 Z. B-skærmen burde måske have været en smule tættere på krattet.
 12. 11 korrekte (B), 4 Z. Udløberen var lidt svag og med flere små detaljer mod S og SV, men kunne klart vurderes fra omkring sigtepunktet.
 13. 10 korrekte (A), 2 B, 3 Z. En svag slugt; skærm A var korrekt placeret mellem to spor.
 14. 14 korrekte (C), 1 Z.
 15. 13 korrekte (Z), 1 D, 1 E. Skærmen var lige Ø for en hugning (se kort).
 16. 14 korrekte (A), 1 Z.
 17. 11 korrekte (C), 1 B, 2 D, 1 Z. C var på den samme linje som V-Ø grøften.
 18. 9 korrekte (B), 3 C, 3 Z. Man kunne vurdere at C var for tæt på toppen af skråningen.
 19. 11 korrekte (Z), 4 A. Fra sigtepunktet kunne man se en ’falsk udløber’, hvor A-skærmen var; det korrekte sted var mere syd-på. Skærm A var den samme distance fra skovvejen som skærm C.
 20. 9 korrekte (A), 5 B, 1 Z. Cirklen og A var i direkte linje med en hugning på den anden side af skovvejen.
 21. 13 korrekte (Z), 2 C. Skærm C var for tæt på slugten, og man kunne se lys bagved C i stedet for tæt skov.

A-bane

Poster 5 og 6 var de sværeste.

 1. 1 korrekt (B), 1 A, 1 C. Ikke nemt at se meget i skoven, men slugten var synlig og B var den korrekte distance fra vejen.
 2. 0 korrekt (B), 2 A, 1 C. A var placeret på den vestlige ende af området med langsomt gennemløbelighed (bregner), C var mellem de to krat.

 

 

DM (uofficielt) i Trail-O – nu med resultater, kort og banelæggerkommentarer

Silkeborg Orienteringsklub inviterer til uofficielt DM 2/11 2019

Indbydelse (dansk)

Invitation (english)

Instruktion

Der er detaljerede resultater med stempelsammensætning på preoresultat.se.

Løsningskort og løbskort:

DM solutions
DM Elite
DM Standard

Banelæggerens kommentarer, Elite bane

18 deltagere

En svær bane – som den skal være, når den er en DM-bane! Jeg håber I nød oplevelsen, selvom der kom regnvejr.

Post 1: A korrekt (6), 11 B, 1 C. Nødvendigt at identificere de to hugninger. Der var diffus skov/åben terræn hvor skærm C var placeret, som var alt for tæt ved sti/skovvej øst for starten.

Post 2: A korrekt (12), 4 B, 2 Z. Fra sigtepunktet kunne man se at A var tæt på en ’linje’ (hugningen) med tættere skov bagved. Centrum af cirklen er kun 1 mm (3 dobbelttrin) fra hugningen.

Post 3: Z korrekt (5), 13 D. Jo, skærm D er i den korrekte slugt – men kun 4 dobbelttrin ind fra hugningen, i stedet for 12 (4 mm) som cirklen er på kortet. Denne forkerte distance kan klart ses, når man kigger langs hugningen fra et sted lidt øst for sigtepunktet.

Post 4: B korrekt (7), 7 A, 4 Z. Cirklen (og skærm B) var på præcis den samme højde som slugten SV-på (skærm C). Derfor ikke A. Korrekt placering af B kunne tjekkes med brug af kompas fra hugning/skovvej lige V for sigtepunktet.

Post 5: D korrekt (15), 3 Z. Punkthøjen NV for skærm D var lidt svær at identificere som en punkthøj, set fra sigtepunktet, men var klar nok fra andre vinkler og var det højeste punkt deromkring. Afstanden mellem punkthøjen og skærm D var korrekt, og D var på den samme højde som skærm E (slugt).

Post 6: B korrekt (7), 9 C, 2 Z. Vinkel fra punkthøjen var afgørende: 70°.

Post 7: Z korrekt (9), 9 A. Cirklen er på den stejleste del af udløberen, kun en smule højere end punkthøjen. Skærmen var højere, hvor udløberen bliver mindre stejl.

Post 8: Z korrekt (12), 6 A. Post-definition var ’høj, sydlige del’, men skærmen var på ’høj, sydlige fod’.

Post 9: B korrekt (9), 5 C, 4 Z. Ved også at kigge fra vest (fra skovvejen) kunne man på en rimelig klar måde se, hvor skærmene var placeret.

Post 10: C korrekt (14), 1 B, 3 Z. Cirklen var placeret på linje med det væltede træ vist på kortet og tydelig i terrænet.

Post 11: C korrekt (11), 4 B, 2 D, 1 Z. Ved at gå frem og tilbage, og overveje distancerne, kunne man identificere de forskellige kurver i området. Skærm B var lige uden for hjælpekurven.

Post 12: Z korrekt (1), 17 C. Tillykke, Ulrik!! Måske var denne post lidt for svær … Fra sigtepunktet så det ud som om C var korrekt, men set øst-fra kunne man (efter min mening) klart nok se, at C ikke var mellem punkthøjen og højen, og yderligere var tættere på højen end på punkthøjen. Begge punkthøje havde skærme på (A og B).

Post 13: A korrekt (13), 5 Z. Bestemmes ved at læse den brede udløber V for skærmen, og at vurdere distancen. Der var lidt flere grene på jorden i området end vist på kortet.

Post 14: Z korrekt(11), 5 C, 2 D. C var ikke oppe i slugten, men lige N for udløberen (skærm D).

Post 15: Z korrekt (13), 5 B. Udløberen, hvor cirklen er, kan ikke ses fra sigtepunktet pga. buske og undervegetation. B var ’punkthøj, SØ side’.

Post 16: C korrekt (15) 1 B, 2 Z. Punkthøjen kan ses, og derfor er udløberen lige til højre, set fra sigtepunktet.

Post 17: B korrekt (6), 12 D. Måske var B en smule for lav. Men D var bestemt for høj, og uden for det tættere skovområde. Desværre er den tættere skov ikke tegnet helt korrekt mellem B og sigtepunktet, og der er også flere ekstra pletter af tæt skov. Måske skulle jeg have erstattet denne post med en på et andet sted …

Post 18: Z korrekt (8), 10 B. Cirklen er på kurven, skærm B var på hjælpekurven lavere nede. Følg kurven med cirklen på – den kommer helt op til stien; B var langt lavere.

Post 19: B korrekt (11), 6 C, 1 Z. Cirklen er placeret mellem de to udløbere. Skærm C var lavere i slugten (korrekt for Standard bane).

Post 20: C korrekt (16), 2 B. C kan bekræftes ved brug af kompas fra sti-sammenhængen.

Post 21: A korrekt (16), 1 B, 1 Z. Man kan identificere punkthøjen, halvvejs mellem hjælpekurve-høj tæt ved stien og udløber mod NØ (skærm B).

Post 22: B korrekt (14), 3 A, 1 C. Cirklen er halvvejs mellem hugningerne 1 og 2 NØ for vegetationsgrænsen, i skoven bagved diget – her var skærm B. A var tæt ved hugning nr. 2. Alternativt kan man skridttælle tilbage fra vegetationsgrænsen.

Standard bane

5 deltagere

Post 1: Den korrekte skærm var direkte over for den østlige hugning, på den anden side af skovvejen (se cirklens position på kortet).

Post 2: Skærm C var den korrekte højde og på stien, B var for høj.

Poster 4 og 5: Se kommentarer på E-bane poster 5 og 6.

Post 6: Svar A kunne bekræftes ved at kigge fra skovvejen vest for skærm A – den gennemløbelige skov mellem de to grønne pletter kunne klart ses.

Post 7: Skærm C var for høj.

Post 8: Skærm B var på udløberen, uden for hjælpekurve-cirklen.

Post 9: der var skærme på begge punkthøje – skærme A og B.

Post 12: Skærm B var for langt bagved, og A var i slugten.

Post 14: Se E-bane post 20.

Post 15: Cirklen var på diget, placeret som en forlængelse af hugning nr. 1 NØ for vegetationsgrænse, i skoven bagved diget. Her var skærm C; B var mellem hugningerne 1 og 2.

 

Tillykke til alle medalje- og pristagerne!

Evt. kommentarer til mig på j.clive.allen@gmail.com.

Præcisionsorientering 13. april Silkeborg – nu med resultater, banelæggerkommentarer og løsningskort

MØDESTED: P-pladsen ved Skærbækvej 136, (ca. 25O m NØ for Resenbrokrydset)
Starttid mellem kl. 12 og 13. Der startes med tidskontrol med 3 opgaver og derefter en bane med 20 poster på 2,4 km. Kort: 1:5.000, 2,5 m nyrevideret 2019.
Efter man er kommet i mål er der en en TEMPO bane med 3 stationer. der er ca. 200 m fra mål til første station – hele turen er ca. 1400 m inkl. afstanden fra sidste station tilbage til mål.

Hermed resultater for både præ-o og temp-o

PræO Resultater Hårup sande 13-4-19
Resultat TempO 130419

Banelæggerkommentarer for præ-o og løsningskort for temp-o:

Hårup Sande analysis 14-4-19

TempO 130419 alle poster