Præ-o i Silkeborg 1.-2.maj – nu med resultater og kommentarer

I weekenden 1.-2. maj arrangerer Clive og Karin (Silkeborg OK) hvert sit løb i Silkeborg Vesterskov. Se indbydelsen og instruktion herunder:

Resultater, fra lørdag 1. maj

 1. Tobias Biering                                         17 rigtige ,19 sekunder
 2. Vibeke Vogelius                                      17 rigtige, 20 sekunder
 3. Søren Saxtorph                                       17 rigtige, 22+60 sekunder
 4. Johanne Biering                                      17 rigtige, 30+60 sekunder
 5. Anette Pind                                             16 rigtige, 48 sekunder
 6. Maria Krogh Schultz                                15 rigtige, 20+60 sekunder
 7. Andreas Duc Jørgensen                          15 rigtige, 26+60 sekunder
 8. Karoline Saxtorph Schultz                       14 rigtige, 64+60 sekunder
 9. Knud Vogelius                                         12 rigtige 67+60 sekunder
 10. Henning Larsen                                       12 rigtige 62+180 sekunder
 11. Herluf Jensen                                          11 rigtige 42+60 sekunder

Reviderede resultater, søndag 2. maj

E-bane

Jeg har igen vurderet E-bane poster 3 & 6, og jeg har bestemt at fjerne begge poster fra resultatlisten. Kun 3 deltager får ændringer. Forklaring findes i kommentarerne.

 1. Tobias Biering 19 pts. + 10 sek.
 2. Johanne Biering 19 + 13
 3. Maria Krogh Schulz 18 + 82
 4. Vibeke Vogelius 17 + 21
 5. Andreas Duc Jørgensen 17 + 76
 6. Karin Biering 15 + 14
 7. Knud Vogelius 15 + 36
 8. Karoline Saxtorph Schulz 14 + 36
 9. Lars Ole Larsen 13 + 18
 10. Christian Biering 13 + 106
 11. Henning Larsen 12 + 164
 12. Anette Pind 12 + 207
 13. Søren Saxtorph 11 + 16
 14. Ulrik Mathiasen 11 + 162
 15. Herluf Jensen 10 + 149

A-bane

Svaret på A3 var B, ikke A. Derfor har alle deltagere et pt. mere.

 1. Lars Ozol 12
 2. Jørgen Münster-Swendsen 10
 3. Anette Ozol 9

Kommentarer til PræO søndag 2. maj 2021

E-bane

Jeg har besluttet at fjerne E3 og E6 (begge Z) fra resultatlisten.

E3: Planen var at I skulle løse opgaven ved kurvelæsning. Skærmen var placeret ca. 10 m SV for centrum af cirklen, og var NV for den stejle udløber mens cirklen var NV for en svag slugt. Men for at sikre at opgaven var helt fair, skulle jeg have placeret B-skærmen 2-3 meter længere SV-på, dvs. tæt på den stejleste del af udløberen. Desuden havde Søren en stor ulempe: de stående kunne se skærmene fra skovvejen (på vej til post 4), men Søren i sin kørestol kunne ikke.

E6: Skærm E var ca. 2 meter højere end skærm B (slugt); på kortet var E-cirklen den samme højde som slugten. Men efter at have analyseret kurverne igen kan jeg se at det korrekte svar faktisk var E: E-skærmen var kun en smule for høj, mens B-skærmen var 1-2 m for lav. Svært at planlægge sådan en opgave med 5 m kurver!

Andre poster:

 1. 11 korrekte (D), 2 C, 2 Z. Bedst set fra startstedet, hvorfra slugten med hugningen var mest synlig.
 2. 9 korrekte (Z), 6 B. Skærm B var på stien SØ for hugnings-enden.
 3. Fjernet
 4. 14 korrekte (A), 1 Z.
 5. Alle korrekte!
 6. Fjernet
 7. 9 korrekte (A), 1 B, 5 Z. Beskrivelsen var ’slugt – lavere del’; på kortet og i skoven var skærm A kun lidt længere væk fra sigtepunktet end skærm B (hugnings-ende).
 8. 13 korrekte (B), 1 C, 1 Z. C var for tæt på skovvejen.
 9. 10 korrekte (Z), 5 A. Man kunne se lys bagved skærmen, derfor var skærmen på enden af den N-S hugning lidt Ø for cirklen.
 10. 11 korrekte (Z), 4 B. Skærmene var på det forkerte sted; lysningen starter 10-15 m V-på.
 11. 10 korrekte (B), 1 A, 4 Z. B-skærmen burde måske have været en smule tættere på krattet.
 12. 11 korrekte (B), 4 Z. Udløberen var lidt svag og med flere små detaljer mod S og SV, men kunne klart vurderes fra omkring sigtepunktet.
 13. 10 korrekte (A), 2 B, 3 Z. En svag slugt; skærm A var korrekt placeret mellem to spor.
 14. 14 korrekte (C), 1 Z.
 15. 13 korrekte (Z), 1 D, 1 E. Skærmen var lige Ø for en hugning (se kort).
 16. 14 korrekte (A), 1 Z.
 17. 11 korrekte (C), 1 B, 2 D, 1 Z. C var på den samme linje som V-Ø grøften.
 18. 9 korrekte (B), 3 C, 3 Z. Man kunne vurdere at C var for tæt på toppen af skråningen.
 19. 11 korrekte (Z), 4 A. Fra sigtepunktet kunne man se en ’falsk udløber’, hvor A-skærmen var; det korrekte sted var mere syd-på. Skærm A var den samme distance fra skovvejen som skærm C.
 20. 9 korrekte (A), 5 B, 1 Z. Cirklen og A var i direkte linje med en hugning på den anden side af skovvejen.
 21. 13 korrekte (Z), 2 C. Skærm C var for tæt på slugten, og man kunne se lys bagved C i stedet for tæt skov.

A-bane

Poster 5 og 6 var de sværeste.

 1. 1 korrekt (B), 1 A, 1 C. Ikke nemt at se meget i skoven, men slugten var synlig og B var den korrekte distance fra vejen.
 2. 0 korrekt (B), 2 A, 1 C. A var placeret på den vestlige ende af området med langsomt gennemløbelighed (bregner), C var mellem de to krat.

Mere præ-o træning i Silkeborg

I denne weekend 27-29/11: Præcisionsorientering har parkering ved Mindestenen, samme sted som de andre Åbne baner. Posterne er i skoven fra fredag morgen d.27. til søndag d. 29. kl. 14.30 Kortet kan hentes herunder , samme sted som kort-download til de andre Åbne O-løbs baner.

Der er parkering  på området ved Mindestenen, Gjessøvej – samme sted som de andre åbne O-løbs baner. Selve banen går i Munkedal ca. 150 m længere inde ad Gjessøvej, men P-forholdene er rigtig dårlige der. Målposten står lige ved den nordlige indkørsel til P-pladsen ved Mindestenen. Bag på målskiltet er facitlisten, så I kan se jeres resultat.

Banen er med én skærm ved hver post, så opgaven er at vurdere om den står korrekt eller ej. Der er en margin på minimum 6 meter fra den korrekte placering til en forkert placering.

Instruktion uge 48 (23. november – 29. november) i Vesterskoven

https://silkeborg-ok.dk/instruktion-uge-48-23-november-29-november-i-vesterskoven/embed/#?secret=J1eNrZK7HK

I uge 51 i Hårup Sande, vil  posterne være i skoven hele ugen, og der vil være mulighed for instruktion lørdag fra kl. 11 til kl. 14. Start vil være fra den store P-plads ved Linåvej lige Ø for Resenbrokrydset.

Banerne til uge 51 kommer til download på http://silkeborg-ok.dk under åbne o-løb

Meld gerne tilbage til Vibeke på vibeke.vogelius(at)gmail.com, at du har deltaget på banerne, og evt med dit resultat.

Præ-o træning i Silkeborg 7/11 2020 – nu med resultater

Efter en lang coronapause, lægger Clive ud med et træningsløb i Silkeborg Sønderskov:

SØNDERSKOV SYD

LØRDAG DEN 7. NOVEMBER 2020

Første start kl. 11.00

MØDESTED: P-PLADS VED SØNDERSKOVVEJ, 8600 SILKEBORG

(midt i skoven, på S side af vejen – SOK P-sted 7

Placeret lidt øst for Rødbækvej, skilt på stedet viser ’P13’)

Kort:            1:5.000, 5 m, nyrevideret 2020

Baner:         Elite bane med 20 poster, A-bane med 13 poster. Måske tidskontrol.

Begge baner går på gode faste skovveje med kun lidt stigning. Velegnet til kørestole.

Ingen startafgift.

Vi vil gerne have tilmelding på forhånd, senest onsdag 4. nov., via mail til j.clive.allen@gmail.com. Skriv også hvilken bane du vælger.

Der vil dog også være mulighed for at deltage uden forhåndstilmelding.

Instruktionen bliver postet på www.trail-o.dk senest torsdag 5. nov.