Julepræcisionsorientering i Silkeborg 17/12

Så er der endelig lidt PræO igen. Traditionen tro er der PræO i forbindelse med SOKs “løbe-langt” julefrokost. Vi laver en bane fra klubhuset med samlet start kl. 10.30. Omkring kl. 13.  holder klubben julefrokost.  I kan læse mere om arrangementet på SOKs hjemmeside silkeborg-ok.dk i nyhedsbrevet for november- december.
Alle kan deltage i banen, men frokosten er kun for klubbens medlemmer. Vi skal have tilmelding til begge dele senest torsdag d. 8. december. Vil I deltage i PræO, skal I gøre det på mail til Knud Vogelius, knud.vogelius@gmail.com. Vil I gerne deltage i julefrokosten, skal I gøre det på mail til Mogens R. Nielsen, moreniel1012@outlook.com – der er begrænset kapacitet på julefrokosten: max 36 personer efter “først til mølle” princippet.

Med venlig hilsen

Vibeke Vogelius

Præ-o træning på Sletten 19/3

Billede

Så er de sidste detaljer om PræO-træningen på lørdag på plads. Da det almindelige FodO træningsløb på Sletten er aflyst er mødestedet flyttet til området ved Æblegården, hvor banen udgår fra. Der skal parkeres på det område, som kaldes Frugthaven – indkørsel sker via Bøgedalsvej. Jeg har vedhæftet en kortskitse.
Der er lavet en B-bane og en Elitebane. Der er start mellem 11.30 og 13.30.

Det vil være dejligt at vide om I kommer, men I er velkomne også uden tilmelding.

Med venlig hilsen

Vibeke Vogelius

Præ-o i Silkeborg 1.-2.maj – nu med resultater og kommentarer

I weekenden 1.-2. maj arrangerer Clive og Karin (Silkeborg OK) hvert sit løb i Silkeborg Vesterskov. Se indbydelsen og instruktion herunder:

Vesterskov flyer for 1- og 2-5-21 vs 3 11-4-21

 

Instruktion (OBS der er to sider, du kan bladre i bunden):

Kan også downloades her: instruktion

INSTRUKTION Vesterskov

Resultater, fra lørdag 1. maj

 1. Tobias Biering                                         17 rigtige ,19 sekunder
 2. Vibeke Vogelius                                      17 rigtige, 20 sekunder
 3. Søren Saxtorph                                       17 rigtige, 22+60 sekunder
 4. Johanne Biering                                      17 rigtige, 30+60 sekunder
 5. Anette Pind                                             16 rigtige, 48 sekunder
 6. Maria Krogh Schultz                                15 rigtige, 20+60 sekunder
 7. Andreas Duc Jørgensen                          15 rigtige, 26+60 sekunder
 8. Karoline Saxtorph Schultz                       14 rigtige, 64+60 sekunder
 9. Knud Vogelius                                         12 rigtige 67+60 sekunder
 10. Henning Larsen                                       12 rigtige 62+180 sekunder
 11. Herluf Jensen                                          11 rigtige 42+60 sekunder

Reviderede resultater, søndag 2. maj

E-bane

Jeg har igen vurderet E-bane poster 3 & 6, og jeg har bestemt at fjerne begge poster fra resultatlisten. Kun 3 deltager får ændringer. Forklaring findes i kommentarerne.

 1. Tobias Biering 19 pts. + 10 sek.
 2. Johanne Biering 19 + 13
 3. Maria Krogh Schulz 18 + 82
 4. Vibeke Vogelius 17 + 21
 5. Andreas Duc Jørgensen 17 + 76
 6. Karin Biering 15 + 14
 7. Knud Vogelius 15 + 36
 8. Karoline Saxtorph Schulz 14 + 36
 9. Lars Ole Larsen 13 + 18
 10. Christian Biering 13 + 106
 11. Henning Larsen 12 + 164
 12. Anette Pind 12 + 207
 13. Søren Saxtorph 11 + 16
 14. Ulrik Mathiasen 11 + 162
 15. Herluf Jensen 10 + 149

A-bane

Svaret på A3 var B, ikke A. Derfor har alle deltagere et pt. mere.

 1. Lars Ozol 12
 2. Jørgen Münster-Swendsen 10
 3. Anette Ozol 9

Kommentarer til PræO søndag 2. maj 2021

E-bane

Jeg har besluttet at fjerne E3 og E6 (begge Z) fra resultatlisten.

E3: Planen var at I skulle løse opgaven ved kurvelæsning. Skærmen var placeret ca. 10 m SV for centrum af cirklen, og var NV for den stejle udløber mens cirklen var NV for en svag slugt. Men for at sikre at opgaven var helt fair, skulle jeg have placeret B-skærmen 2-3 meter længere SV-på, dvs. tæt på den stejleste del af udløberen. Desuden havde Søren en stor ulempe: de stående kunne se skærmene fra skovvejen (på vej til post 4), men Søren i sin kørestol kunne ikke.

E6: Skærm E var ca. 2 meter højere end skærm B (slugt); på kortet var E-cirklen den samme højde som slugten. Men efter at have analyseret kurverne igen kan jeg se at det korrekte svar faktisk var E: E-skærmen var kun en smule for høj, mens B-skærmen var 1-2 m for lav. Svært at planlægge sådan en opgave med 5 m kurver!

Andre poster:

 1. 11 korrekte (D), 2 C, 2 Z. Bedst set fra startstedet, hvorfra slugten med hugningen var mest synlig.
 2. 9 korrekte (Z), 6 B. Skærm B var på stien SØ for hugnings-enden.
 3. Fjernet
 4. 14 korrekte (A), 1 Z.
 5. Alle korrekte!
 6. Fjernet
 7. 9 korrekte (A), 1 B, 5 Z. Beskrivelsen var ’slugt – lavere del’; på kortet og i skoven var skærm A kun lidt længere væk fra sigtepunktet end skærm B (hugnings-ende).
 8. 13 korrekte (B), 1 C, 1 Z. C var for tæt på skovvejen.
 9. 10 korrekte (Z), 5 A. Man kunne se lys bagved skærmen, derfor var skærmen på enden af den N-S hugning lidt Ø for cirklen.
 10. 11 korrekte (Z), 4 B. Skærmene var på det forkerte sted; lysningen starter 10-15 m V-på.
 11. 10 korrekte (B), 1 A, 4 Z. B-skærmen burde måske have været en smule tættere på krattet.
 12. 11 korrekte (B), 4 Z. Udløberen var lidt svag og med flere små detaljer mod S og SV, men kunne klart vurderes fra omkring sigtepunktet.
 13. 10 korrekte (A), 2 B, 3 Z. En svag slugt; skærm A var korrekt placeret mellem to spor.
 14. 14 korrekte (C), 1 Z.
 15. 13 korrekte (Z), 1 D, 1 E. Skærmen var lige Ø for en hugning (se kort).
 16. 14 korrekte (A), 1 Z.
 17. 11 korrekte (C), 1 B, 2 D, 1 Z. C var på den samme linje som V-Ø grøften.
 18. 9 korrekte (B), 3 C, 3 Z. Man kunne vurdere at C var for tæt på toppen af skråningen.
 19. 11 korrekte (Z), 4 A. Fra sigtepunktet kunne man se en ’falsk udløber’, hvor A-skærmen var; det korrekte sted var mere syd-på. Skærm A var den samme distance fra skovvejen som skærm C.
 20. 9 korrekte (A), 5 B, 1 Z. Cirklen og A var i direkte linje med en hugning på den anden side af skovvejen.
 21. 13 korrekte (Z), 2 C. Skærm C var for tæt på slugten, og man kunne se lys bagved C i stedet for tæt skov.

A-bane

Poster 5 og 6 var de sværeste.

 1. 1 korrekt (B), 1 A, 1 C. Ikke nemt at se meget i skoven, men slugten var synlig og B var den korrekte distance fra vejen.
 2. 0 korrekt (B), 2 A, 1 C. A var placeret på den vestlige ende af området med langsomt gennemløbelighed (bregner), C var mellem de to krat.